Bestuur

Voorzitter:             de heer A.J. (Albert) Verhoef

Secretaris:            mevrouw T.J.M. (Tanja) van Ingen

Penningmeester:  mevrouw M. (Marijke) van Endhoven